คำย่อ อักษรย่อ


  Hrs. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Hrs. Hoursชั่วโมง