คำย่อ อักษรย่อ


  H.M. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
H.M. His Majesticฝ่าละอองธุลีพระบาท