คำย่อ อักษรย่อ


  G.M.T. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
G.M.T.Greenwich Mean Timeเวลาตามนาฬิกาที่เมืองกรีนิช