คำย่อ อักษรย่อ


  G.M. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
G.M.General Managerผู้จัดการทั่วไป