คำย่อ อักษรย่อ


  Ft ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Ft footความยาวเป็นฟุต