คำย่อ อักษรย่อ


  Ft ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Ft footความยาวเป็นฟุต