คำย่อ อักษรย่อ


  Flr ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Flr floorชั้นของตึก