คำย่อ อักษรย่อ


  ผช.ผอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผช.ผอ.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ -