คำย่อ อักษรย่อ


  Exp. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Exp.Experienceประสบการณ์