คำย่อ อักษรย่อ


  Exam. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Exam.Examinationการสอบ, การตรวจ