คำย่อ อักษรย่อ


  Dr. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Dr.Doctorหมอ