คำย่อ อักษรย่อ


  Dlp. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Dlp.Diplomaอนุปริญญา