คำย่อ อักษรย่อ


  Dept. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Dept. Departmentแผนก, ฝ่าย