คำย่อ อักษรย่อ


  Conts. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Conts.Containsขนาดบรรจุ