คำย่อ อักษรย่อ


  Co., ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Co.,Ltd. Company Limitedบริษัทจำกัด