คำย่อ อักษรย่อ


  B.O. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
B.O.Branch Officeสำนักงานสาขา