คำย่อ อักษรย่อ


  Bldg. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Bldg.Buildingตึก