คำย่อ อักษรย่อ


  ผจก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผจก.ผู้จัดการ -