คำย่อ อักษรย่อ


  กทช. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ -