คำย่อ อักษรย่อ


  Biz ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Biz Businessธุรกิจ