คำย่อ อักษรย่อ


  B.C. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
B.C.Before Christก่อนคริสต์ศักราช