คำย่อ อักษรย่อ


  Ave. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Ave. Avenueถนน