คำย่อ อักษรย่อ


  Asst. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Asst.Assistantผู้ช่วย