คำย่อ อักษรย่อ


  Ans. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Ans.Answerคำตอบ