คำย่อ อักษรย่อ


  A.M. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
A.M.Ante Meridiemก่อนเที่ยง