คำย่อ อักษรย่อ


  o’clock ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
o’clockof the clock

โมง (เวลา)