คำย่อ อักษรย่อ


  ผกค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผกค.ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ -