คำย่อ อักษรย่อ


  ผกค. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผกค.ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ -