คำย่อ อักษรย่อ


  CDD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CDDClient Due Diligence

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า