คำย่อ อักษรย่อ


  อส.รด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อส.รด.อาสารักษาดินแดน -