คำย่อ อักษรย่อ


  อสร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป -