คำย่อ อักษรย่อ


  ผกก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผกก.ผู้กำกับ -