คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ส.ย. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ส.ย.องค์การสวนยาง -