คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ส.ม.ท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย -