คำย่อ อักษรย่อ


  อสม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อสม.อาสาสมัครสาธารณสุข -