คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน -