คำย่อ อักษรย่อ


  อพวช. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -