คำย่อ อักษรย่อ


  อพป. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง -