คำย่อ อักษรย่อ


  โปรดเกล้าฯ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
โปรดเกล้าฯโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม -