คำย่อ อักษรย่อ


  อบจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด -