คำย่อ อักษรย่อ


  อ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.บ.อักษรศาสตรบัณฑิต -