คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ตร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ตร.อธิบดีกรมตำรวจ -