คำย่อ อักษรย่อ


  อตร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อตร.องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ -