คำย่อ อักษรย่อ


  อต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อต.กรมอุตุนิยมวิทยา -