คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ช.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ช.พ.องค์การเชื้อเพลิง -