คำย่อ อักษรย่อ


  ปวส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง -