คำย่อ อักษรย่อ


  อจ., อ.จ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อจ., อ.จ.อาจารย์ -