คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ก.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ก.จ.อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด -