คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ก.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ก.ค.อนุกรรมการข้าราชการครู -