คำย่อ อักษรย่อ


  อก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อก.อัยการ -