คำย่อ อักษรย่อ


  อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.อาจารย์, อำเภอ, วันอังคาร, คำอุทาน -