คำย่อ อักษรย่อ


  ห.ร.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ห.ร.ม.ตัวหารร่วมมาก -